Hvorfor hedder vores sognehus Bethesda ?

Provst Wahl, der var sognepræst i Karrebæk fra 1877-1884 så al den nød og fattigdom, der var i sognet. Han fik 1878 2 diakonisser til Karrebæk. De to første år boede de i det nu tidligere plejehjem på Vesterhavevej; men så lykkedes det provst Wahl, ved hjælp af indsamlede midler at få bygget menighedshuset Bethesda, der betyder Barmhjertighedens Hus. Byggegunden blev skænket af kammerherre C.T.A. von Plessen, Saltø. I 1880 flyttede søstrene ind i ASYLET, som det dengang blev kaldt. Den ene diakonisse arbejdede som hjemmesygeplejerske , nærmest at sammenligne med nutidens hjemmehjælpere. Den anden diakonisse blev i Asylet og passede børn, hvis forældre gik på arbejde, nok Danmarks første børnehave. For at skaffe midler til at drive asylet gav Karrebæks beboere pengegaver. I 1915 tegnede 189 husstande sig for at give et fast beløb årligt. Det lå fra 35 øre til 20 kr. alt efter, hvad man kunne undvære. I 1929 forlod søstrene Karrebæk p.g.a. alder og sygdom. Lejligheden blev lejet ud til privatbeboelse og salen til møder. I 1991 overgik Bethesda til Karrebæk menighedsråd. Nu bruges Bethesda til kontor for menighedsråd, graver og organist, og mødelokalet anvendes til konfirmandundervisning, bankospil, korsang, spisning efter spaghettigudstjenester, bibelkreds, litteraturkreds, kortspilseftermiddage, IT kursus, fællesspisninger, menighedsrådsmøder og samvær efter bisættelser/begravelser, samt receptioner efter bryllupper/dåb . Navnet ”Bethesda” føres således helt tilbage, fra kammerherre von Plessen skænkede grunden til huset med de mange muligheder.