På besøg i Karrebæk Kirke

Karrebæk Sogn består af store landområder og mindre landsbysamfund fra Saltø i nord til Klinteby, Friheden, Karrebækstorp og Vesterhave mod vest og Karrebæk og Karrebæksminde med fjorden og stranden mod syd. Kirken ligger højt oppe på bakken i Karrebæk, og den er opført af munkesten i 1300-tallet. Først blev kor og skib og et fladt bjælkeloft bygget. Senere kom de nuværende hvælvinger og nordkapellet til, og omkring reformationen i 1536 blev tårnet sat på. Det bruges også som våbenhus. Kirkens sideskib er oprindeligt opført som et dobbeltkapel, men blev senere inddraget i kirkerummet.

Altertavlen

Altertavlen er bemalet marmorering og af træ. Den er istandsat i 2008. Tavlen har form som en tempelgrav. I den spejlblå niche står Thorvaldsens Kristusfigur udført i gibs. Prædikestol og døbefond er udført i eg og fra 1600-tallet. Lensmændene fra Saltø har haft deres egne herskabsstole forrest i kirken. Her finder man reliefskårne våben i bænkegavlene. Kigger man op, fanger øjnene to skibsmodeller. "Håbet" er en tremaster og skænket af en lokal lods. "Lodsen" er en tomaster og givet til kirken af en skibsfører.