Nyt fra menighedsrådene

 

Karrebæk Kirke

Menighedsrådsvalg 2020. Det er i år vi skal vælge Menighedsråd, og i den forbindelse inviterer Karrebæk Menighedsråd til orienteringsmøde. Tirsdag d. 12. maj, kl. 19.00 i Bethesda Her vil menighedsrådet orientere om rådets arbejde, fremlægge regnskab, budget og fortælle om visioner og arbejder der planlægges sat i værk. Menighedsrådet orienterer om den nye valgprocedure. Se evt. menighedsraad.dk 

Fodby Kirke

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 Der er valg til menighedsråd i år, og i den forbindelse indbyder menighedsrådet til orienterings og medlemsmøde, den 12. maj kl. 19 i Sognegården. På mødet vil vi orientere om hvad der er foregået vedrørende Fodby Kirke de sidste 4 år og om vores visioner for de næste 4 år, samt orientering om det forestående valg.