Opstillingsmøde d.18.september kl.19.00 i Sognehuset Bethesda

Menighedsrådsformand Erik Sørensen

For to år siden havde Karrebæk Sogn valg til menighedsrådet. Karrebæk Sogn fik dispensation af Kirkeministeriet, således at vi kunne gennemføre valg for en toårig periode. Årsagen hertil var, at en betydelig del af rådets medlemmer havde nået en vis alder og anciennitet. Rådet ønsker fortsat at give plads til nye kræfter. Derfor skal sognets beboere igen deltage i en valghandling, som skal vælge syv personer til at lede arbejdet i menighedsrådet for de næste to år. Vi har alle et ansvar for, at vores kulturarv, og den kultur vores folkekirke repræsenterer, bliver videreført i overensstemmelse med vores traditioner, samtidig med at der sker en fornyelse. En fornyelse, som kan bidrage til at folkekirken fortsat er hovedhjørnestenen i vores kirkelige liv, også i Karrebæk Sogn. Menighedsrådet håber, at det tillæg til sognebladet, som du sidder med nu, vil kunne inspirere dig til at møde op til vores orienteringsmøde d. 18. september 2018 i Sognehuset Bethesda, og at du dermed bruger din grundlovsfæstede ret til at gøre din indflydelse gældende.

Kandidatlister

Indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget i Karrebæk 2018. Der kan rekvireres kandidatlister på www.Kirkeministeriet.dk , ligesom der i Kirkens Våbenhus vil ligge nogle kandidatlister til fri afbenyttelse, på side 7 findes regler for kandidatlisten. Ønskes det at aflevere en kandidatliste i udfyldt stand, afleveres den personligt mod udlevering af kvittering tirsdag d. 25 september, torsdag d. 27 september eller tirsdag d. 2. oktober alle dage kl. 19.00 i sognehuset ”Bethesda”.

Download folder