Karrebæk

Fodby

Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020 I år skal der være valg til menighedsråd, og det er første gang, at den nye valgform finder anvendelse. Den nye valglov trådte i kraft den 1. januar 2020, og ministeriet er lige nu i gang med at opdatere hjemmesiden med information om den nye valgform m.m. og forventer at være færdige inden længe. I tilfælde af spørgsmål henvises der til den nye valglov samt fire nye cirkulærer, som ligeledes er trådt i kraft i januar 2020: Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx Cirkulære om valgret og valgbarhed www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx Cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v. www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx