Fællesspisning Karrebæk

Formand Erik Sørensen med frue

Velkommen til  hyggelige aftener med samvær, spisning,sang og fællesskab. Tre til fire gange om året arrangerer menighedsrådet i Karrebæk Kirke fællesspisninger i sognehuset Bethesda. Hold øje med nye arrangementer her på siden og i kirkeblad.