04okt kl. 10:30

Højmesse Karrebæk Krke

Høstgudstjeneste v/Jakob Grandjean

04okt kl. 10:30
11okt kl. 10:30

Højmesse Fodby Kirke

Høstgudstjeneste v/Jakob Grandjean

11okt kl. 10:30
18okt kl. 09:00

Gudstjeneste Karrebæk Kirke

19.s.e.trinitatis v/Anne Gitte Forslund

18okt kl. 09:00
25okt kl. 10:30

Højmesse Fodby Kirke

20.s.e.trinitatis v/Jakob Grandjean

25okt kl. 10:30
25okt kl. 19:00

Aftengudstjeneste Karrebæk Kirke

20.s.e.trinitatis v/Jakob Grandjean

25okt kl. 19:00

Karrebæk og Fodby Kirker søger kirkesanger til delt stilling

Der er en ledig stilling som kirkesanger i Karrebæk og Fodby Kirker fra 1. november 2020. Den ledige stilling er til gudstjenester og kirkelige handlinger i weekender. Arbejdstiden er aftalt til ca. 175 timer årligt og udføres på lørdage, søndage og helligdage hver anden måned året igennem. Stillingen aflønnes med 2.500 kr. hver måned. Stillingen kan evt. suppleres med kirkelige handlinger og gudstjenester på hverdage. Årligt ca. 120 timer. Kirkesangerens arbejdsopgaver: Læser ind- og udgangsbøn, støtter salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger, udfører praktiske opgaver før og efter de kirkelige handlinger, samt medvirker ved forskellige arrangementer i de to sogne. Karrebæk Menighedsråd lægger vægt på en ren og sikker sangstemme, stort engagement og gode samarbejdsevner. Andre tjenester i provstiet kan forekomme ifølge de aftaler, menighedsrådet indgår / har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Der er tre måneders prøvetid. Interesserede der vil vide mere om stillingen, er velkommen til at henvende sig til sognepræst Jakob Grandjean på tlf. 55 44 22 33. Ansøgningsfrist onsdag d. 14. oktober. Ansættelsessamtale/foresyngning forventes afholdt d. 21. oktober. Ansøgningen sendes på mail til jgr@km.dk eller med post til Karrebæk Menighedsråd, att: Jens Ilnov, Kirkebakken 7, 4736 Karrebæksminde.

Valgforsamling Fodby Sogn d.15.september

Valgforsamlingen i Fodby Sogn gav følgende resultat: Valgte til menighedsrådet, 5 prs. Camilla Munkholm Jensen Susanne Elise Olsen Martin Borelli Mads Peder Christensen Palle Brushøj Valgte som stedfortrædere, 2 prs. Lisbeth Brix Christiansen Tom Stub Christiansen  

Valgforsamling i Karrebæk menighedsråd d.15.september

Valgforsamling i Karrebæk Menighedsråd 15. september 2020 Ved valgforsamlingen blev der udleveret 51 sæt stemmesedler. Herefter følger de opstillede til menighedsrådet efter antal opnåede stemmer – efter fintælling d. 16. september ved valgbestyrelsen d. 16. september 2020. Indkommet 51 stemmesedler. Hver stemmeseddel havde mulighed for op til 4 stemmer. Finn John Carlsson, 29 Carsten Storgaard, 23 Erik Sørensen, 22 Jørn Jakobsen, 21 Jette Jespersen, 21 Jens Ilnov, 20 Kirsten Trolle Nyvang, 18 De ovenstående opnåede valg til Karrebæk Sogns Menighedsråd Lene Ilnov, 14 Birger Sund Nielsen, 14 Maibritt Binne Vedel, 8 Karin Krogager, 6 Herefter følger de opstillede stedfortrædere til menighedsrådet i Karrebæk Sogn efter opnåede stemmer – efter fintælling ved valgbestyrelsen d. 16. september 2020. Else Bruun, 18 Karin Krogager, 14 Lise Lotte Sonne, 13 Maibritt Binne Vedel, 12 På valgbestyrelsens vegne Formand, Sognepræst Jakob Vincens Grandjean

Menighedsrådsvalg d.15 september Karrebæk Kirke

Kære borgere i Karrebæk Sogn Nu har du muligheden for at gøre din indflydelse gældende. Tirsdag den 15. september kl. 19.00 mødes vi i sognehuset Bethesda for at vælge et menighedsråd for de næste 4 år. Menighedsrådet i Karrebæk består af 7 folkevalgte personer, plus sognepræsten som er “født” medlem af menighedsrådet. Vi holder et møde en gang om måneden, hvor vi drøfter og tager beslutning om de ting der er på dagsordenen. Desuden kan der forekomme udvalgsmøder om specifikke emner. Hvad er det så vi har af udfordringer, tænker du måske? Først og fremmest er vi der for at bakke op om præsten, og hans gøremål i sognet og kirken. Derudover er der en række praktiske ting vi har ansvaret for som f.eks.: • De forskellige bygninger vi råder over • Personalet der er ansat og arbejder for sognets ve og vel • Kirkegårdens pasning, vedligeholdelse og udvikling • Aktiviteter, arrangementer og koncerter for sognets medlemmer • Vi er også ansvarlig for kirkens økonomi, vi har en omsætning på knap 2 millioner kroner om året, der skal forvaltes efter kirkeministeriets lovgivning. Hvis du tænker det er lidt uoverskueligt, så er svaret ja, men vi har heldigvis mulighed for at konsultere og rådføre os med professionelle konsulenter som ved næsten alt om de forskellige områder, så vi kan altid ringe til en “ven” i systemet, som kan vejlede os. Det vigtigste for et menighedsråd, er at det er positive og konstruktive mennesker der ønsker at gøre en indsats for at løse de forskellige opgaver vi står over for. Lønnen er glæden ved arbejdet og glæden ved at være med i et fællesskab, hvor vi værdsætter og påskønner hinandens indsats. Hvis du tænker det måske er noget for dig, så er du altid velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse, men ellers håber jeg vi ses i Bethesda den 15. sep. kl.19.00. Med venlig hilsen Karrebæk Menighedsråd, Carsten Storgaard

Reviderede retningslinier for genåbning af folkekirken

Reviderede retningslinjer for genåbning af folkekirken og andre trossamfund Folkekirken og andre trossamfund får nu mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv. for flere end 50 personer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned. Få mere at vide her

Kirken og Corona

Menighedsrådets beslutninger i forhold til gældende retningslinier Tirsdagstræf er i den kommende periode flyttet til kirken. Dette indebærer også at der kun vil blive serveret kaffe /the og vand, ikke kage. Der vil blive indlagt et kort pause, hvor ovenstående kan indtages i våbenhuset. Det sædvanlige først til mølle på dagen gælder. I forhold til nuværende retninglinier har vi her lov til at være 40 deltagere ved arrangementer med sang. Ved arrangementer uden sang må vi være 80. Sognehuset Bethesda er indtil videre lukket for aktiviteter og arrangementer til og med november måned. Aktivitetsudvalget har herfor også valgt at aflyse fællesspisninger m.m. Aktiviteter som voksenkor og børnekor er flyttet til kirkerummet.

Opstart af børnekor torsdag d.20.august

Nu er hverdagen startet for de fleste og på torsdag d. 20 august kl. 14.45 (ti 15.45) starter Camilla og Anja Karrebæk kirkes børnekor op igen. MEN der er stadig en del forholdsregler i forhold til Covid-19, SÅ børnekoret kommer til at foregå i kirken. Her er mere plads og der skal være afstand imellem hvert barn (ca. 2 meter ) når de synger. Børnene vil også få sprittet hænderne af når de kommer. Da der ikke er toilet i kirken, er det ikke muligt at få vasket hænder og det vil være fantastisk hvis børnene har tisset af inden de kommer! Vi vil servere et glas vand og de får en kiks at gå hjem på i våbenhuset. Vi plejer at have saftevand, men det sker jo at et barn vælter et glas og derfor tænker vi, at så længe vi skal være i kirken, må det blive vand. I kan hente børnene udenfor kirken. Anja vil gerne komme ned på Karrebæk skole og hente de børn der skal være med til børnekor der, her den første gang. Hun vil stå ved indgangen kl. 14.25 VIGTIGT!!! Det vil være fantastisk hvis I alle vil melde tilbage om jeres barn kommer til børnekor - så har vi nemlig et meget bedre overblik. Læs mere her

Konfirmationerne er rykket til nye datoer

 Karrebæk Kirke d. 19 og 20 september (se gudstjenesteliste for tidspunkter)

Konfirmander 2021

Med alle de forbehold for hvordan vi kan, må mødes og hvor mange så er planen at vi begynder vinterens undervisning i Bethesda, Kirkebakken 5, onsdag kl. 14.30 begyndende d. 21. oktober. Der tages altså forbehold for at vi måske må deles i to hold. Konfirmationerne er også planlagt til foråret Karrebæk: 11. april, 2021 Fodby: 18. april, 2021 Tilmelding til Jakob Grandjean, mail: jgr@km.dk Der må gerne oplyses konfirmandens navn, adresse, mobilnummer og også mail og tlf.nr på en forælder. Med venlig hilsen Jakob Grandjean, 5544 2233

Ny udstilling

Ny udstilling i Sognehuset Bethesda 7/3 - 31/5 2020 Decoupage, maleri, tekstilkunst og patchwork af Birthe Ahrensbach, Waltraud Hæstrup, Lise Lotte Sonne og Else Bruun Kirkebakken 7, 4736 Karrebæksminde

se mere her